Основні результати моніторингу в ДП «Ярмолинецьке ЛГ»

  • Обсяги всіх видів заготовленої лісової продукції - 50000 м.куб.
  • Відсоток використання поточного приросту - 72%
  • Площі лісовідновлення і лісорозведення - 80 га.
  • Дані про стан лісів - стан лісів ДП «Ярмолинецьке лісове господарство» задовільний
  • Результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів - лісогосподарскі зоходи позитивно впливають на довкілля, а вплив лісозаготівель незначний.
  • Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства
  • Витрати на ведення лісового господарства на рік – 15512.0 тис.грн.
  • Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених в них заходів.
Стан ОЦЗЛ ДП «Ярмолинецьке лісове господарство» добрий, заходи, що провадяться: охорона лісів від лісопорушень.